Sportovní klub zaměřený na výuku Karate a sebeobranu

Pokyny k odjezdu na soustředění

Pokyny k odjezdu na soustředění naleznete zde