Sportovní klub zaměřený na výuku Karate a sebeobranu

Trénink 16.4. 2020

1 část

Každodenní cvičení viz.: https://sck3.cz/cviceni-v-dobe-koronaviru/

2 část

instruktážní videa zde:

KIHON:

 1. HD kagi-tsuki
 2. HD age-tsuki
 3. HD manji-uke
 4. HD do KiD yoko-morote-tsuki
 5. HD do KiD fumikomi dopad do KiD s gedan-barrai

KIHON-IDO:

 1. FD ayumi-ashi sanbon-tsuki (FD oi-tsuki ZD gyaku-tsuki FD oi-tsuki) / mawate
 2. ZD gyaku-tsuki (na místě) hineri-mae-geri dokročit vpřed tate-shuto-uke(gyaku
  rukou) oi-tsuki
 3. ZD ushiro-ayumi-ashi soto-uke mae-yoko-geri-keage gyaku-tsuki (ZD)
 4. ZD ayumi-ashi oi-tsuki překrok do (KkD) morote-uke zpět (ZD) kizami-tsuki gyakutsuki
 5. KkD ushiro-ayumi-ashi shuto-uke mae-ashi-geri (přední nohou) do (ZD) gyaku tsuki
 6. ZD (na místě) jodan-kizami-tsuki chudan-gyaku-tsuki hineri-yoko-geri-kekomi chudan
  gyaku-tsuki
 7. KkD ushiro-ayumi-ashi morote-uke do (ZD) ren-tsuki hineri mae-geri (stáhnout nohu
  zpět) gyaku-tsuki mawate
 8. ZD ushiro-ayumi-ashi uchi-uke ayumi-ashi ushiro-geri dokrok (ZD) s uraken uchi
  ayumi-ashi oi-tsuki
 9. KiD yoko-geri-keage yoko-geri-kekomi (překrok přes kosa-dachi kop rotace ve směru a
  druhou nohou druhý kop)
 10. ZD ayumi-ashi ashi-barai gyaku-tsuki

3 část

Kata Heian Godan + nácvik bunkai

 

Nelze vkládat komentáře.